Ochrana osobných údajov

Pre účely vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu služieb, získavaniu informácií a vyhlásení súťaží v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov **poskytujem uvedené osobné údaje v odoslanom formulári spoločnosti MaMi Style Pizza & Restaurant, 033 01 Podtureň.** 
 
Vyplnením a odoslaním formulárov dávate spoločnosti MaMi Style Pizza & Restaurant, 033 01 Podtureň  výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti MaMi Style Pizza & Restaurant.   

Rozsah spracovávaných osobných údajov je nasledovný:
E-mail

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje na dobu neurčitú.
Klient je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným alebo elektronickým oznámením preukázateľne doručeným spoločnosti MaMi Style Pizza & Restaurant, 033 01 Podtureň.

Spoločnosť MaMi Style Pizza & Restaurant sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. 

Poskytnutý e-mailový kontakt bude použitý len na marketingové účely. 

Kontaktné údaje:
Adresa:  MaMi Style Pizza & Restaurant, 033 01 Podtureň, 
Telefónne číslo: +421 918 327 576 
E-mail: info@mamistyle.sk

Máte otázky?


Reštaurácia
Ubytovanie
Nájdite nás
Ma Mi Style
033 01 Podtureň

Otváracie hodiny


Pondelok
11:00 - 20:00
Utorok
11:00 - 20:00
Streda - Štvrtok
11:00 - 21:00
Piatok - Sobota
11:00 - 22:00
Nedeľa
11:00 - 20:00
Facebook Instagram Booking